Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków

        [__________]                                                                                                                           [__________]
    (pieczątka firmowa)                                                                                                                 (miejscowość, data)                                                                                                                              
                                                                                                                                                     

                                                      Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków

Niniejszym poświadczam, że Pan(i) [__________]
zamieszkał(a)  [__________]
nr PESEL   [__________] jest zatrudniona w  [__________]
na podstawie  [__________]
(umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę)
zawartej na czas  [__________]
(określony, nieokreślony, wykonywania określonej pracy, próbny)
od dnia  [__________] do dnia  [__________] na stanowisku  [__________]
ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem z okresu ostatnich sześciu miesięcy w wysokości  [__________]
(brutto, netto)
Wynagrodzenie powyższe nie podlega/podlega zajęciu w kwocie  [__________]
 miesięcznie od dnia  [__________] do dnia  [__________]
Pracownik nie znajduje/znajduje się w okresie rozwiązania/wypowiedzenia umowy o pracę.

                                                     

    ———————————————-                                                                                  ———————————

       (podpis osoby uprawnionej)                                                                                               podpis pracownika

Pobierz wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków w formacie .doc lub formacie .pdf

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here