Porozumienie zmieniające umowę o pracę

                                                                                                                       [__________], dnia [__________] roku
___________________
 pieczęć zakładu pracy
                                
                                                                                                                       Szanowna Pani / Szanowny Pan
                                                                                                                       [__________]
                                                                                                                       [__________]
                                                                                                                       [__________]

                                                                       POROZUMIENIE ZMIENIAJĄCE
                                                                                  UMOWĘ O PRACĘ

                                

Zawarte dnia [__________] w [__________] pomiędzy  [__________]  zwanym dalej pracodawcą, reprezentowanym przez [__________], a Panem/Panią [__________], zwanym dalej pracownikiem, o następującej treści:

Z dniem [__________] pracodawca i pracownik zmieniają umowę o pracę za porozumieniem stron.

W miejsce dotychczasowych warunków umowy dotyczących [__________] będą obowiązywały następujące warunki [__________].

W pozostałym zakresie umowa o pracę zawarta pomiędzy stronami  pozostaje bez zmian.

_________________________                                                                        _____________________    

                                

Podpis Pracownika (data i podpis)                                                                  Pieczęć i podpis pracodawcy.

Pobierz wzór porozumienia zmieniającego umowę o pracę w formacie .doc lub formacie .pdf

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here