Aneks do umowy o pracę

                                                              ANEKS DO UMOWY O PRACĘ

Niniejszy aneks zawarto  dnia [_________]  w [_________]  pomiędzy:
[_________]
zwanym dalej pracodawcą reprezentowanym przez [_________],  a
[_________],
zwanym dalej pracownikiem.

                                                                                    §1

Pracodawca i pracownik zgodnie oświadczają, iż z dniem [_________]  zmieniają na mocy aneksu wiążącą ich umowę o pracę zawartą w  dniu [_________]

                                                                                    §2

W miejsce dotychczasowych warunków umowy dotyczących [_________]

będą obowiązywały następujące warunki:

[_________]

Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie.

…………………………………….                                     ………………………………………….

podpis pracownika                                                      podpis pracodawcy

Pobierz wzór aneksu do umowy o pracę w formacie .doc lub formacie.pdf

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here